Dell Protection Dell Protection

Hjemmeside

Hjemmeside

Accidental Damage Protection er et reparasjons- eller erstatningsprogram for utvalgte bærbare og stasjonære datamaskiner og tilbehør fra Dell som ved et uhell blir skadet gjennom plutselige store svingninger i strømtilførselen eller ved utslipp/søl av væske. 

Når ulykken inntreffer, muliggjør denne tjenesten at organisasjonene raskt får sluttbrukerne i gang igjen.

Viktige fordeler:

 

 

 

 

  •