Dell Protection Dell Protection

Välkommen

Välkommen

Accidental Damage Protection är ett program för reparation eller ersättning av vissa bärbara datorer, stationära datorer och kringenheter från Dell som oavsiktligt skadats genom strömsprång, spänningsfall eller utspilld vätska.

Med den här tjänsten kan organisationer se till att slutanvändare snabbt kan fortsätta arbeta när en olycka inträffar.

Huvudsakliga fördelar:

 

  

 

  •