Dell Protection Dell Protection

Welkom

Welkom

Bescherming tegen onopzettelijke schade is een reparatie- of vervangingsprogramma voor bepaalde Dell-laptops, -desktops en ‑randapparatuur die per ongeluk beschadigd raken door plotse stijging of daling van de elektrische spanning of door gemorste vloeistoffen 

Als zich ongelukken voordoen, biedt deze dienst organisaties de mogelijkheid hun eindgebruikers snel weer productief te maken.

Belangrijkste voordelen:

 

  •